Δευ - Παρ 08:00 - 21:00 & Σαβ 08:00 - 15:00
Προϊόντα

Δομικά Κονιάματα - Κονιάματα - Κόλλες Πλακιδίων-Αρμόστοκοι

C1  Κανονική κόλλα πλακιδίων          
C1T  Κανονική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης      
C1TE Κανονική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και εκτεταμένου ανοιχτού χρόνου επικόλλησης
C2T  Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης    
C2E Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων εκτεταμένου χρόνου επικόλλησης      
C2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και εκτεταμένου χρόνου επικόλλησης
C2TE/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μηδενικής κατακόρυφης ολίσθησης και εκτεταμένου χρόνου επικόλλησης / Ελαστική
D1 Ρευστή κανονική κόλλα γενικής χρήσης         
D2 Ρευστή ενισχυμένη κόλλα           
D2TE Ρευστή ενισχυμένη κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης και εκτεταμένου ανοιχτού χρόνου   
collapse
Δεν υπάρχουν αλλά πρoϊόντα