Προϊόντα

Μονωτικά Υλικά - Επισκευαστικά Κονιάματα - Βοηθητικά Υλικά

Σιλικόνες - Σφραγιστικά
Αστάρια Πρόσφυσης
Πλέγματα - Βελτιωτικά-Σταυροί Πλακιδίων-Ταινίες Ρωγμών