Προϊόντα
Αρχική     Μόνωση Ταράτσας

Μόνωση Ταράτσας

Ο όρος «Μόνωση Ταράτσας» περιλαμβάνει τις εργασίες εκείνες με τις οποίες προστατεύουμε τη στέγη, κατ’ επέκταση και τον εσωτερικό χώρο που στεγάζει, από τη θερμοκρασία και την υγρασία.

 

      Για την προστασία από τη θερμοκρασία, ώστε ο εσωτερικός μας χώρος να είναι δροσερότερος το καλοκαίρι και θερμότερος το χειμώνα, χρειαζόμαστε θερμομόνωση ταράτσας.

Για την αντιμετώπιση θερμικών απωλειών από τις θερμογέφυρες και της συμπύκνωσης υδρατμών - της υγρασίας που δημιουργείται στις εσωτερικές περιοχές θερμογέφυρας, η οποία προκαλεί τελικά μούχλα, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης που ως τέτοιο περιλαμβάνει απαραίτητα: θερμομονωτικές πλάκες, ειδική κόλλα συγκόλλησής τους, ειδικό επίχρισμα και το πλέγμα οπλισμού του, τα βοηθητικά υλικά στερέωσης και στήριξης, και τα τελικά επιχρίσματα ή μονωτικά υλικά της επιλογής μας. Η Thrakon προσφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης ClimaPlus. Προσοχή! Θερμομόνωση χωρίς …θερμομονωτικό υλικό, το λεγόμενο «φελιζόλ», δεν επιτυγχάνεται, όσο και να προσπαθεί να σας πείσει ο «μάστορας».

 

      Για την προστασία από την υγρασία που προέρχεται από τη διείσδυση του βρόχινου νερού, και όχι από την εσωτερική συμπύκνωση υδρατμών, χρειαζόμαστε υγρομόνωση, δηλαδή τη στεγανοποίηση ταράτσας.

Η στεγανοποίηση της στέγης ενός κτιρίου είναι αναγκαία διότι μόνο έτσι εμποδίζεται η διείσδυση του νερού στα υπόλοιπα τμήματα του κτιρίου. Η επέκταση της "υγρασίας", της διείσδυσης του νερού δηλαδή, υπονομεύει εκτός της αισθητικής (ξεφλουδίσματα μπογιάς και σοβά, κιτρινίλες, μαυρίλες), την ποιότητα διαβίωσης (εσωτερική υγρασία, μούχλα, αποπνικτική δυσοσμία), μέχρι και τη στατικότητα της οικοδομής (διάβρωση οπλισμού σκυροδέματος). Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων στεγανοποίησης είναι σημαντική ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο καθώς προλαμβάνεται η επέκταση και το μέγεθος συνολικά της βλάβης που θα πρέπει να επισκευαστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ανεπαίσθητες οπτικά ρωγμές πχ σε εμφανή μπετά που προκλήθηκαν από ελλειπή συντήρηση κι ανεπαρκή στεγανοποίηση με αποτέλεσμα η υγρασία να διέβρωσε τον οπλισμό, αυτός διογκώθηκε ("φούσκωσε"), ράγισε το σκυρόδεμα και οι ρηγματώσεις αυτές στη διάρκεια του χρόνου αν αφεθούν θα επιταχύνουν την οξείδωση του οπλισμού, την επέκταση ρηγματώσεων και τη διαδικασία αποκόλλησης της επικάλυψης σκυροδέματος. Το μέγεθος, η δυσκολία, ο τρόπος και το κόστος της επιδιόρθωσης αυξάνεται θεαματικά στην πορεία του χρόνου. 

   

      Αν και η κάθε περίπτωση στεγανοποίησης σαφώς κι έχει διαφορετικού είδους, έκτασης και μεγέθους προβλήματα προς επίλυση, δεν αλλάζει το γεγονός πως τα βήματα εφαρμογής περιλαμβάνουν κατά σειρά:

  • σχολαστικό καθαρισμό σαθρών υποστρωμάτων, επισκευή ή/και μόνωση ρωγμών, σχολαστική εξέταση, επισκευή και μόνωση αρμών σε σημεία σύνδεσης με την ταράτσα όπως αυτά στο στηθαίο, σε διάφορες εγκαταστάσεις πχ ηλιακών, εξαεριστήρων, υδρορροών, κεραιών, αναμονών οπλισμού σκυροδέματος κλπ
  • εφαρμογή αδιάβροχου υποστρώματος που προετοιμάζει τις προς στεγανοποίηση επιφάνειες έτσι ώστε εκτός από την αδιαβροχοποίηση να εξασφαλιστεί η ισχυρή πρόσφυση και η αύξηση καλυπτικότητας κι αντοχής του στεγανωτικού υλικού 

  • εφαρμογή σταυρωτά τουλάχιστον δύο στρώσεων στεγανωτικού υλικού

 

Προσοχή στη λεπτομέρεια! Όλα τα επαλειφόμενα στεγανωτικά της αγοράς έχουν χονδρικά την ίδια κατανάλωση ~1 kgr/ κι είναι πρακτικά αδύνατον να στεγανοποιηθεί επαρκώς ταράτσα 100m² με λιγότερο από 6 δοχεία. Επιπορσθέτως, η χρήση οπλισμού (πχ πολυεστερικού υφάσματος, υαλοπλέγματος) αυξάνει κατακόρυφα την κατανάλωση του επιπλέον επαλειφόμενου υλικού ~0,5 Kgr/m², ενώ και η επάλειψη όλων των περιμετρικών επιφανειών των στηθαίων στο ενδεδειγμένο ύψος των 30-40cm αυξάνει τη συνολική επιφάνεια προς στεγάνωση, άρα την κατανάλωση υλικού και των απαιτούμενων δοχείων.

Προσοχή στα ...ψιλά γράμματα! Είναι συνηθισμένο να ενθουσιάζεται κανείς από τα διαφημιζόμενα μιας εταιρείας πχ για 10 χρόνια διάρκειας ζωής ενός στεγανωτικού, χωρίς να προσέχει τα ...ψιλά γράμματα της διαφήμισης, όπου τα 10 χρόνια υπολογίζονται με αυξημένη κατανάλωση στεγανωτικού υλικού (λόγω χρήσης οπλισμού) που φτάνει τα ~2 Kgr/, που σημαίνει πως για να ισχύει η διαφημιζόμενη διάρκεια σε μια ταράτσα 100m² απαιτείται κατανάλωση τουλάχιστον 19 δοχείων!!!

Προσοχή στις οικονομικές λύσεις υλικών ή/και εργασίας που υπόσχονται δυσανάλογη ποιότητα και διάρκεια αποτελέσματος σε σχέση με την πραγματική τους δυνατότητα. Στεγανοποίηση δεν μπορεί να προσφέρει και να χαρακτηριστεί «μόνωση» για παράδειγμα μία εργασία που υπόσχεται πως «δύο-τρία δοχεία φτάνουν να μονωθεί μια ταράτσα 100m²»!!!